[Hoàn] Một tên O giả – Độc Công Tử

IMG_0013

Một tên O giả

Nhất cá trang O đích

Tác giả: Độc Công Tử

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, hài hước, ABO văn, trúc mã trúc mã, ngọt

Dò mìn: O Công X A giả O thụ

Số chương : 1   2   3

Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/11/02/r-mot-ten-a-gia-o-%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%A3%85o%E7%9A%84/?fbclid=IwAR1BWZyBzrQ55NZNabbF2Hx4tREdl-7wTEVFd_K3ISb85QM6ZyO4S7ifjYo

Chuyển ngữ: luulikinh

Ngày đào hố: 17/11/2018

Link đọc trên wattpad: đây